Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölgesi Kampında 1. Gün

“İslami Düşünce’de Algılar

ve Yönelişler”                                                                                                                        

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölgesi Kampında 1. Gün

Anadolu Öğrenci Birliği

İstanbul Bölgesi’nin ‘’İslami Düşüncede Algılar ve Yönelişler’’ üst başlığı ile düzenlediği kamp programı 28 Şubat-1 Mart

tarihleri arasında Sakarya Kuzuluk’ta gerçekleştiriliyor. İstanbul, Kırklareli, Çorum, Edirne

ve Çanakkale illerinden 400 öğrencinin katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kuran-ı Kerim’in tilavetinin

ardından açılış konuşması için sözü alan, Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Abdulvahit Yücel sözlerine ‘’28 Şubatların

soğuğundan, karanlığından bugünleri getiren, medeniyet yürüyüşünde bizleri sizlerle buluşturan

Rabbimize hamdolsun.’’ şeklinde başladı. Emperyalist güçlerin İslam coğrafyası

üzerinde oynadığı oyunlara değinen Abdulvahit Yücel ‘’Emperyalist güçler, artık

Haçlı seferleri gibi alenen savaşmıyorlar, bilakis sahnenin çok arkasında

duruyorlar. Bu kirli oyunu bozacak olan kitle sizin gibi sorumluluk sahibi

gençler olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından

programın ilk oturumu olan ‘’Algılar ve Yönelişler’’ paneline geçildi. Moderatörlüğünü Musab Yalçın’ın gerçekleştirdiği

oturum Anadolu Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Ömer Büker’in ‘’İslam Dünyasında Siyasi

Akımlar’’ sunumu ile başladı. Hz. Osman’ın şehit edilmesi ile başlayıp hilafet müessesesinin meşruiyetini

kaybetmesine kadar giden çalkantılı süreci özetleyerek konuşmasına başlayan Ömer Büker, siyasi

tartışmaların İslam Dünyası’nda fitneye sebep olarak, Müslümanların özünden kopma sürecini

hazırladığını ifade ederek sözlerine son verdi.

Ömer Büker’in ardından sırayı

alan Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Bölge Sorumlusu Hanifi Tosun ‘’İslam Dünyası’nda İtikadi Akımlar’’ başlıklı

sunumunu gerçekleştirdi. Tarihin dinler için iki dönemden oluştuğunu ifade eden Hanifi Tosun, ilk dönemin

‘’Yalnızlık ve Uzlet Dönemi” olduğunu ve İslam için bu dönemin Hicri 1. yüzyılı kapsadığını

belirtti. İkinci dönemin “Etkileşim Dönemi” olduğu hususuna değinen Hanifi Tosun, İslam için bu dönemin,

fetihlerden sonraki ekonomik gelişmeyle başladığını sözlerine ekledi. Birinci dönemin inancını,

ikinci dönemin entelektüel birikimini bir aray getirip, yeni bir düzen tesis etmenin bu dönemin

Müslümanlarının sorumluluğu olduğunu hatırlatarak sözlerine son verdi.

Oturumun üçüncü sunumda

‘’İslam Dünyasında Fıkhi Akımlar’’ başlığı ile konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Kız

Öğrenciler Sorumlusu Kamer Çamurluoğlu, mezheplerin çıkış amacının kolaylık

sağlamak olduğunu ifade etti. Son olarak İslam dünyasında kabul görmüş mezheplere

değinerek sözlerini sonlandırdı.

Kamer Çamurluoğlu’nun ardından

sözü alan Anadolu Öğrenci Birliği sorumlularından Ahmet Yeter ‘’İslam Dünyası’nda Tasavvufi Akımlar’’ konusunu

irdeledi. ’’Din Allah Rasulü’nün getirdiği gibidir.’’ cümlesi ile sunumuna başlayan Ahmet Yeter,

Vahiy İslamı ve Kültür İslamı kavramlarını açıklayarak devam etti. Tasavvufun ıstılahi anlamına da

değinen Ahmet Yeter, İslam Düşüncesinde dünya ve ahiret dengesinin önemini vurgulayarak tasavvufi

yaklaşımların getirmiş olduğu eleştiriyle sözlerine son verdi.

Programın ikinci oturumu

Muhammed Niyazi Dağ moderatörlüğünde ‘’Modernite ve Oryantalizmin Müslüman Gençlik Üzerindeki Etkileri’’ üst

başlığı ile gerçekleştirildi. ‘’İslam’ınModernizmle İmtihanı’’ konulu sunumunu yapan Hicret Yetiş

modern, modernite ve modernizm kavramlarını açıklayarak, modernizmin global hegomonik

bir proje olduğunu belirtip, herşeyin  akılcılaştırılmasını eleştirdi.

Oturumun ikinci konuşmacısı

olan Bahar Satık ‘’Modernizme Karşı Savunma Mekanizmaları’’ başlıklı sunumunda ‘’Modern’’ kültürü ve fıtrata aykırı

bu yoz kültüre karşı hikmet arayışı ile sorumlu olduğumuzu hatırlattı. Bahar Satık’ın ardından sözü alan

Mustafa Oruç ‘’Oryantalizmin Dünü Bugünü ve Yarını’’ başlıklı sunumunda oryantalizmin,

sömürgeciliğe ortam tesis etme süreci olduğuna değindi.

Oturumun son sunumunda Ahmet

Yasin Kocamaz ‘’Oryantalizme Karşı Savunma Mekanizmaları’’ başlıklı

konuşmasında İslam Coğrafyasından, İslam’a karşı yetiştirilen oryantalist

‘’aydınların’’ verdiği zarara değinerek konuşmasını şu şekilde sonlandırdı.

“Kendini daha iyi tanıyan, hakikati arayan, yaşadığı tarihi başkalarına

yazdırmayan bir toplum olmalıyız. Ahir zaman korkumuz, Asr-ı Saadet özlemimizin

önüne geçmemelidir.’’

Sunumların ardından Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Abdulvahit Yücel moderatörlüğünde ‘’Nereye Bu Gidiş’’ başlıklı forumda İslam Dünyası’nın problemleri ile ilgili sorulara cevap arandı.

 
‘’İslami Düşüncede Algılar ve Yönelişler” üst başlıklı programın birinci günü, öğrencilerimizden Furkan Yaşar ve Seyfullah Kar tarafından hazırlanan “Bin Yıllık Utanç: 28 Şubat” belgeseli ve Anadolu Öğrenci Birliği öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik, şiir dinletisi ile sona erdi. 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili yazılar