‘DAVET VE ŞAHSİYET’ ÜST BAŞLIKLI 9.BÖLGE KAMPI MALATYA’DA YAPILDI

‘DAVET VE ŞAHSİYET’ ÜST BAŞLIKLI 9.BÖLGE KAMPI MALATYA’DA YAPILDI

Anadolu Öğrenci Birliği 9. Bölge

Kampı 1-3 Mayıs 2015’de Malatya Meşale Derneği Konferans salonunda icra edildi.

Kamp, Anadolu Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit YÜCEL’in açılış

konuşmasıyla başladı. Başkan sunumunda öğrencilerimize düşünsel krizi aşmanın

ilkelerinden bahsederek geleceğin inşasında gençlerin çabasının olduğu

vurgusunu yaptı. Geleneğin öneminden bahseden Abdulvahit YÜCEL, değişim ve

dönüşümün geçmişin tortularıyla olamayacağını bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu

konusunda gençleri aydınlattı.

Kampın ilk öğrenci panelini

Moderatör Ercan Aktaş’ın yönetiminde ‘Kimliğin Oluşmasında Şahsiyet ve Kişilik’

üst başlığında, öğrencilerimiz Ümit YILDIZ, Emre YILMAZ, Tayfun YAĞCI ve Eyyüp

Korkmaz tebliğlerini sundular.

İkinci öğrenci paneli moderatör

Murat ÖZER yönetiminde ‘Şahsiyetin Oluşmasında Ana İlkeler’ üst başlığında

öğrencilerimiz Oğuzhan AKIL, Pervin TEKİN, M.Salih EROĞLU ve Mehmet PENES

tebliğlerini sundu

Üçüncü öğrenci paneli moderatör

Metin TOPAL yönetiminde ‘Mücadelede Gençliğin Karakteri ve Önemi’ üst

başlığında öğrencilerimiz, Sümeyye Revşan CANER, Tuba ŞAKI, Mustafa DEMİR ve

Mehmet KÖKSAL tebliğlerini sundular.

Başbakan Başdanışmanı Dr.Taha

Özhan ve Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Meşale Derneği Başkanı

Tamer ÇALHAN’ın sunumları ardından Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Abdulvahit

YÜCEL’in ‘Müslüman Gençliğin Üniversite Pratikleri’ konulu formun icra

edilmesiyle kamp programında yer alan tebliğler bölümü sona erdi.

Kampın sonuç Bildirisi Malatya

Öğrenci Başkanı Musap CANBAY’ın arzı ile birlikte Erzurum, Erzincan, Rize,

Trabzon, Samsun, Elazığ, Tokat ve Malatya’dan kampa katılan öğrencilerimizle

birlikte kaynaşma pikniği icra edildi.

ANADOLU ÖĞRENCİ 9.BÖLGE KAMPI

SONUÇ BİLDİRGESİ

1-İslami dünya görüşü tevhid

ekseninden hareketle İslami bir şahsiyet oluşturmayı hedefler. Anadolu Öğrenci

Birliği bu doğrultuda İslami bir şahsiyeti inşa etmeyi kendisine hedef

edinmiştir.

2-Salih amel İslami şahsiyetin

temel hedefi olarak ‘evrensel iyilik’ üretmelidir.

3-İslam davet eylem ve söylem

birlikteliğin birleştirerek yeryüzünü imar etmeyi adalet, özgürlük, merhamet,

kardeşlik temelleri üzerine inşa etmek için tüm insanlara insani ve vicdani bir

çağrıdır.

5-Davetin ve şahsiyetin temel

hedefi bireysel düzlemdeki salih ameli ortak bir pota ve harekette toplayarak

‘emri bil maruf ve nehyi anil münker’ çerçevesinden insanlığın her tarafına

yaymayı ilke edinir.

6-Geleneği ‘kabul ve red alanı’

olarak değil miras olarak görüp değişim ve dönüşümü gerçekleştirilmesi için

aktif bir direnişi üretmek gerekir.

7-İslami şahsiyet ve davet

geleneğe ve gündeme hapsolmadan geleneği ve gündemi besleyen üretken bir

harekettir.

8-İslami hareket iyiliği karşılık

beklemeden üreten şükrü eda etmeyi Allah karşısında bir sorumluluk bilinci ile

Allah’ın rızasına mazhar olabilmeyi hedefler.

9-İslami hareket ve şahsiyet

emperyalist süreçlerden sonra ortaya çıkan tüm İslami direniş ve mücadele

hareketlerinden gerekli dersleri çıkararak bu açıdan da sürekli bir inşayı

gerçekleştirmeyi hedefler.

10-İslami şahsiyet ve davet

tevhidi, tebliği ve temsili esas alarak bu doğrultuda hareket etmelidir.

11-Yeni Türkiye söyleminde

‘tevhid, adalet ve özgürlüğe hizmet eden, mazlumlara sahip çıkan’ her türlü

çabayı, yeniyi ve değişimi desteklemelidir.

12-İslami şahsiyet ve davet sivilliğini

korumak ve aslolanın ‘İslami hareket’ olduğunun bilincinden olmak zorundadır.

13-İslami şahsiyet ve davetin

nihai hedefi içinde bulunulan topluma, coğrafyaya ve tüm insanlığa model

üretmektir.

14-İslami davet tüm iyilik ve

davet, mücadele ve direniş hareketlerini desteklemelidir.

15-İslami şahsiyet ve davet

cinsiyet üzerinden, cinsiyet endeksli değil şahsiyet üzerinden hareket eden,

pratik ortaya koyan ortak Salih amele ulaşmayı hedeflemeli ve bunu yöntemsel

bir ilke olarak kabul etmelidir.

15-İslami şahsiyet ve davet dini yalnızca

Allah’a has kılarak geleneksel, hurafe, bidat ve yanlış inançlarla mücadele

etmeyi ve doğru istikamete kanalize etmeyi hedefleri arasında görmelidir.

16-Üniversite pratikleri daha

planlı ve ileriyi hedefleyen bir çerçeveden hareketle çoğaltılmalı, gerekli

maddi ve manevi kaynakların sağlanması gerekmektedir.

17-İslami şahsiyet ve davet,

medyanın ve modernitenin her türlü saptırmasına karşı alternatifler üretmeyi ve

yaygınlaştırmayı önemser.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili yazılar