11.Bölge Ortaöğretim Çalıştayı Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi

11.Bölge Ortaöğretim Komisyonunun düzenlemiş olduğu “Gençlik ve Ahlak” üst başlıklı Çalıştay, Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Vakfı ev sahipliğinde GSB’nin Gençlik Merkezinde 1 Mayıs Cuma günü başladı.

Çalıştaya Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Elbistan, Kahta, Nizip, Samsat, Pazarcık’tan 160 kız ve erkek öğrenci ile 45 eğitimci katıldı.

Kuran tilaveti ve AÖB sinevizyon gösteriminin ardından, selamlama ve açılış konuşmaları yapıldı. Açılışa Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyon Başkanı Adem Er, Rıdvan Hoca Vakfı Başkanı Osman Kurtoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü A.İhsan Kabakçı, İl Milli Eğitim Müd. Yard. Mustafa Yılmaz, MEM Maarif Müfettişleri Başkanı Fevzi Küçük, İl Sağlık Müdür Yard. Sadi Ulun, Gençlik Merkezi Müdürü A.Asım Demirdöğen, STK temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Açılış konuşmasında Ortaöğretim Komisyon Başkanı Er: ‘İnsanlığa hizmet etmeyi gaye edinmiş bir nesil öncelikle Ahlaklı olmak zorundadır. Davranış ve eylemlerimizin ahlaklı olması gerekmektedir. Ahlaki değerlerle kendimizi ve çevremizi donatmalıyız.

Ahlak güzeldir gençte olursa daha güzeldir, diyen bir peygamberin takipçileri olarak sahih din algısına sahip olmalıyız. 
İdeallerinize ulaşırken İnsan kalabilmek kul olabilmek önemlidir. 
Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ıskalamadan medyada, iletişimde, sanal ortamlarda şahsiyetini kaybetmeden yaptığı işe değer katan gençler olmalıyız.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye, cinsiyete bakmadan şahsiyeti esas alan bir kardeşlik anlayışına sahip olmalıyız. Kavmiyetçilik, hizipçilik, milliyetçilik, ırkçılık yapmadan insanlık onuru üst çatısında buluşarak birlikteliğimize güç katmalıyız. Kimseyi ötekileştirmeden üstünlüğün ancak takvada olduğunu bilerek ilerlemeliyiz.

Açılıştan sonra Kur’an’a Göre Günümüzde Gençlerin Misyonu Ne Olmalı? başlığıyla Yard. Doç. Dr. Ahmet Abay seminer sunumunu yaptı. Daha sonra kız ve erkek öğrenciler Modern Dünyada Müslüman Ahlakın Yeniden İnşası üst başlıklı panelde ‘’Sosyal Medya Ahlakı ve Etkileri, İletişim Ahlakı, Popüler Kültür ve Tüketim Anlayışı’’ konularını sundular.

Programın akşam kısmında Atölye Çalışması ‘’İyilik, Merhamet, Tevhid, Adalet, Cihat/Şahitlik, Okumak, İbadet’’ olan 7 başlıkla yapıldı. 1.günün sonunda Grup Visal’in seslendirdiği ezgi ve şiirlerle gençler günün yorgunluğunu atarak motive oldular.

Çalıştayın 2.günü panelle başladı. ‘Cemat Ahlakı’ üst başlıklı panelde öğrenciler Teşkilatçılık Ahlakı, Davet Ahlakı, Okumak ve Sorumluluk Ahlakı başlıklı sunumlar yaptılar. Panelden sonra grup sözcüsü öğrenciler Atölye Çalışmasının sunumlarını yaptılar.

Programın kapanış konuşmasını ise Rıdvan Hoca Vakfı Ortaöğretim Komisyon Başkanı A.Akif Taşçı yaptı. 
Öğleden sonra öğrenciler K.Maraş’ın tarihi yerlerini gezdiler.

AÖB 11.BÖLGE ORTAÖĞRETİM

GENÇLİK VE AHLAK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Gençlik, sağlam ve temiz bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Toplumların yaşadığı
iyiliklerin ve güzelliklerin temelinde sağlam karakterli ve kişilikli, güzel ahlaklı
gençlerin yeri yadsınamaz.

2. Yeryüzünde kötülüğün küreselleştiği bu zaman diliminde imanı, ahlakı, erdemi
kendine şiar edinmiş gençler, aydınlık yarınların müjdeleyicileri olacaktır.

3. Hapsedilmeyi halvet, sürülmeyi seyahat, öldürülmeyi ise şahadet” görecek kadar
davaya inanan genç, gerçek teşkilat ahlakına sahiptir.

4. Gençlik, ten; ahlak da onun elbisesidir. Gençlik ancak ahlakla kendini bulur. İmansız
bir ten nasıl anlam ifade etmiyorsa, iffetsiz bir gençlik de nicelikten yoksun kuru bir
kalabalıktan başka bir şey değildir.

5. Adalet kâinatın ruhu, Allah’ın yeryüzündeki terazisidir. Gençler içinde yaşadığı
toplumun vicdanı, adaletin taşıyıcıları ve şahitleri olmalıdır.

6. Tevhid; namazı, ibadeti, hayatı ve ölümü Âlemlerin Rabbi olan Allah’a has kılmaın
adıdır.

7. Peygamber Efendimiz de gençliğe her alanda gereken önemi vermiş, İslam’ı tebliğ
ederken toplumun yeniliklere açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden
büyük ölçüde yardım ve destek almıştır. Bir anlamda İslam “Gençlik hareketi”
olmuştur.

8. Tüketimin alabildiğine arttığı, insanların özelikle de gençlerin tüketim yoluyla
köleleştirildiği hız ve haz çağında yaşıyoruz. Sosyal medya(facebook,tweeter…)
gerçekliğini kabul etmekle beraber bu iletişim araçlarını kullanırken ahlaki bir çerçeve
oluşturmak elzem hale gelmiştir.

9. Batı patentli popüler kültür, acımasız bir israf illetini zihinlere ve yüreklere enjekte
etmiştir. Zaman israfı, yeme içme israfı ve söz israfı alabildiğine yaygın hale gelmiş
durumda. Gençliğimizin ve insanımızın bu israf cenderesinden kurtulmasının yegane
yolu infak kültürünü aramızda yaygınlaştırmaktır.

10. Yaşamak, kolaylaştırmak, muhatabına değer vermek, sabır, azim, şefkat ve merhamet,
tevazu davet ahlakını oluşturan temel dinamiklerdir.

11. Ahlak amel gibi yaşandığında anlamlıdır. Bir toplumda ahlaki yozlaşma başlamışsa
virüs gibi yayılır. Bu sebeple bu virüsü yok edecek anti virüs gençler yetiştirmeliyiz.

12. Okumak Allah’ın ilk emri, insanın bırakacağı son eylemidir. Okumak insanın
yeryüzündeki varoluşunu anlamlandırması ile ilgilidir.

13. ‘’Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, ‘’ Nebevi ikaz gereği canlı ve cansız tüm
mahlukata merhamet etmek ahlaki, insani sorumluluğumuzdur.
14. İyilik vicdanın teskin olmasıdır, iyilik insan olma vasfıdır. Bu bakımdan sadece kendileri
için yaşayanlar iyilik yapamazlar. İyiliğin hazzına varanlar ölümüne de olsa iyiliği
bırakamazlar ve iyi olarak ölürler.

15. Cihad, islamın önündeki engelleri kaldırıkmak için gayret göstermektir. İlahi mesaj ile
muhatabın buluşmasına engel olan her şeyi ortadan kaldırmak Cihaddır. Cihadın akılla
yapılanına ictihad denir.

16. İbadet Allah’ı razı eden şeylerin tümüdür (En’am 162) . İbadetler, Allah’a olan
kulluğumuzun bir gereğidir. Allah’a olan bağlılığımızın bir gereği ve ödülüdür ibadet.
İçinde bilinç olmayan davranış, ibadet olma vasfını elde edemez.

17. İnsanın varoluş amacı, vahye şahit olmaktır. Allah’ın şahadeti reddedilmesi mümkün
olmayan tek şahadettir.

18. İmtihan olma bilincini kuşanıp, bu silahla başa gelen her şeye sabretmek müslümanın
tavrı olmalı. Başıboş değil, imtihana tabi olacağını bilen bir nesil yarınları daha güzel kılacaktır.

19. Bir davaya en büyük zararı ona saldıranlar değil, onu kötü savunanlar verir. En etkili
davet temsili olan davettir. Reddedilme ihtimali davet sorumluluğunu kaldırmaz.

20. Takva sözde değil özdedir. Şekilsel bir takvadan ziyade sorumluluk bilincini takva edinen
nesiller yetiştirmeliyiz

21. Anadolu Platformu; gençliği toplumların geleceği,hazinesi,hafızası ve hasılası olarak görmektedir.

 

 

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili yazılar