Gençlik Çalıştayı İskenderun’da Yapıldı

AÖB Ortaöğretim Birimi Akdeniz Bölgesi Gençlik Çalıştayı, 13 Mayıs’ta İskenderun’da gerçekleştirildi.

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Ortaöğretim Birimi tarafından düzenlenen “Vakti Kuşanmak Geleceği Konuşmak” üst başlıklı Akdeniz Bölgesi Gençlik Çalıştayı, birçok il ve ilçeden 350 öğrencinin katılımıyla İskenderun Gençlik Merkezi ev sahipliğinde yapıldı.

Sabah kahvaltısı ikramıyla başlayan çalıştay, Kur’an-ı kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle devam etti. Yapılan selamlama konuşması ile başlayan ilk oturumda AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça, “Vakti Kuşanmak Geleceği Konuşmak” başlıklı bir sunum icra etti. Akabinde ise çay arası verildi. Daha sonra Eyüp İşçioğlu “Akran Eğitimi (Okul Çalışmaları Perspektifinde)” başlıklı bir seminer verdi.

Verilen seminerin ardından “Dijital Çağ” başlıklı, gençlerin konuşmacı olduğu panele geçildi. Moderatörlüğünü Ülfet Derneği Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Mehmet Makas’ın yaptığı panelde Adana, Mersin, Osmaniye ve Reyhanlı’dan birer öğrenci 10’ar dk şeklinde birer tebliğ sundu. “Dijital Çağın Neresindeyiz?”, “Sosyal Medyada Kaybolan Müslüman Gencin Zaman İsrafı”, “Sosyal Medya İlmihali” ve “Sosyal Medyada Algı Yönetimi” başlıklı panel sunumlarının akabinde anaz ve öğle arası verildi.

Öğleden sonraki zaman diliminde ise Atölye Çalışmaları yapılarak kız ve erkek öğrenciler ayrı şekilde öbekler halinde İstasyon Tekniğiyle; Okulda ben (Mahremiyet, iletişim, öz denetim, arkadaşlık, özgüven), Ailede ben (İslam’da-günümüzde aile algısı-aile içi iletişim-ailede talep ve beklentiler), Kurumda ben (Aidiyet, içsellik duygusu, sorumluluk, öz denetim, kardeşlik), Sosyal medyada ben (Dijitalde helal-haram, narsizim, görünürlük), Özümde ben (Ego, takva, nefis, kamil insan) başlıklarını irdeleyerek raporlaştırdı.

Atölye çalışmaları sonrasında Sonuç Bildirisi okunarak toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve gezi düzenlendi.

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

“VAKTİ KUŞANMAK GELECEĞİ KONUŞMAK”

SONUÇ BİLDİRİSİ

Selam Olsun, Vaktini Davasına Harcayanlara!!!

Bizim bir davamız, bu davayı geleceğe, ötelere taşıyacak gençliğimiz var. Hayali olmayanların geleceği yoktur. Bizim ise hem gençliğimiz hem de gençlere yönelik hayallerimiz var.

İyi olmalıyız, iyilerle birlikte olmalıyız; ortak iyiyi yakalamalı iyiliği aktif hale getirmeliyiz.  İnsanları dış görüşüne göre değerlendirmemeli, “iyi” olmayı temel kriter olarak kabul etmeliyiz.

İslam; insanca yaşama sanatıdır. Bizlerde inancını ciddiye alarak, hareketli, heyecanlı, umutlu, etrafına neşe saçan, sorumluluk sahibi bireyler olmalıyız.

İyi bir insan olma gayreti yarınlara ertelenmeyecek kadar önemli bir hedeftir.

Akran eğitiminde bilgi sahibi olmak, o bilgiyle hareket etmek, o bilgiyle etrafımıza renk katmak “OKU” emrinin bir gereğidir. Okumadan okutamayız, yaşamadan yaşatamayız, hissetmeden hissettiremeyiz.

Gençlik döneminde kendi yaş gurubundaki bireylerin etkileşimi daha kuvvetli ve daha kalıcıdır. İçinde bulunduğu sosyal çevre tarafından elinden, dilinden emin olunan kişileri akran lideri olarak değerlendirmeliyiz.

Birbiriyle aynı dili konuşanların anlaşma ihtimalleri daha yüksektir.  Aynı dili konuşmak, aynı argümanları kullanmak iletişim için önemlidir.

Okullarda organize eden, iyi model olan, lider kişilikli bireyler olmak her birimizin asli hedefleri olmalıdır. Her birimiz okullarımızda sınıf temsilciliği, okul temsilciliği gibi görevleri alarak okulların işleyişinde aktif rol almalıyız.

Taşıdığı değerleri ileriye taşıması açısından gençlerin arasında sinerji oluşturulmalıdır.  Tek tek gençlerin sorumluluk alması yanında ortak akıl etrafında aynı duyguyu paylaşan insanların birlikte hareket etmesi daha etkilidir.

Dijitalleşmeye karşı değiliz fakat dijitalleşmiş insanlara karşıyız. Yediğinin fotoğrafını paylaşan değil yediğini paylaşan fertler olmalıyız. Dijitali hakikate ulaşmak için kullanabilmeliyiz.

Sosyal medya ve Sanal dünyadan da hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız.

Zaman insanın en büyük sermayesidir,Müslüman gencin fayda  gözetmeksizin sosyal medyada israf edeceği zamanı yoktur.

Sosyal medyanın araç olduğunu unutmadan hareket etmeli ve sosyal medyanın kölesi olmamalıyız. Sosyal medyada Müslüman şahsiyetimizden taviz vermeden renk alan değil renk veren olmalıyız.

Sosyal medya alanları küresel çeteler tarafından kitlelerin algısını değiştirme  ve yönetmede kullanılmaktadır. Sanalda gördüğümüz her habere karşı  bizim duruşumuz “size bir bigi geldiğinde araştırın” ilahi çağrısına uyarak  bilgi kirliliğine,manüpilasyona, dezenformasyona karşı durmak olmalıdır.

Dijital çağın toplumu  ifsad eden dönüşümüne karşı, değerlerine sahip çıkan, meşru sınırlardan taviz vermeyen bir karaktere bürünmeliyiz.

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili yazılar