Başkan'dan Mesaj

Anadolu Öğrenci Birliği olarak bizler, bu toprakların kültürü, irfanı ve değerleri ile yoğrulan, yaşatmak için yaşamayı temel gaye edinen, gücünü birlikteliğinden alan erdemliler topluluğuyuz. Mücadelesiz bir hayatı, heyecansız ve kardeşsiz bir telaşı kabul etmiyoruz. Hz. Peygamber’in, “İki günü eşit olan ziyandadır” tavsiyesi her daim kulaklarımızda yankılanıyor; vicdanın, ihsanın, insanlığın ve temelde İslam’ın iyi ve güzel gördüğü her şey için mücadele ediyoruz.

Biz, dünyayı aldığından daha güzel bırakmaya çalışan, iyi izler için çabalayan gençleriz. Kötülüğün kol gezdiği ve iyiliğin naiflik olarak görüldüğü bu çağda saatlerimizi, toplantılarımızı, buluşmalarımızı, kamplarımızı ve dahi tüm işlerimizi merhamete, iyiliğe ve erdeme göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bu bilinçle kuşanan bizlerin esas amacı, vahiy pınarından gönlümüze dolan güzellikleri, öncelikle kendi nefislerimizde yaşamak ve sonra insanlığın bu güzelliklerle buluşmasını sağlamaktır. Bunun için istişare kavramını merkeze alan teşkilatlı bir yapılanmadan oluşmaktayız.

Derdi ve davası olan, hikmetli bir duruşa sahip bulunan, alanında yetkin ve şahsiyet sahibi, geleneğinin farkında, geleceğin ise kurucu iradesi olmaya namzet gençler yetiştirmek için emek sarf etmekteyiz. Anadolu Öğrenci Birliği, ânın gerekliliklerini okuyabilen ve sağına soluna bakmadan, “Ben varım!” diyenlerin ocağıdır. Yetmişten fazla derneğin çatı kuruluşu Anadolu Platformu’nun gençlik yapılanması olan Anadolu Öğrenci Birliği, Türkiye’nin dört bir tarafında lise ve üniversitelerde sözü ve derdi olan gençlerin yol yürüdüğü, kardeş edindiği ve değer ürettiği bir teşkilattır. Türkiye’nin 69 şehrinde ve 100’ü aşkın üniversitesinde çalışma yürüten bu teşkilat; ders halkaları, kitap tahlil grupları, sohbet meclisleri, seminer, sergi ve stant çalışmaları ile üniversitelerde ulvi bir mücadeleyi devam ettirmektedir. Nemelazımcılığın ve bireyciliğin hüküm sürdüğü kampüslerde, yıpratılan tüm kavramlara rağmen sözü, fikri ve duruşuyla mücadelesini sürdürmektedir.

Organize ettiğimiz yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile içinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermek için gayret ediyor, dünyanın her neresinde olursa olsun zalimlerin karşısında, mazlumların ise hemen yanı başında olduğumuzu haykırıyor ve bunun için eylemler tertip ediyoruz. Hakkın, adaletin ve özgürlüğün en temel insani değerler olduğuna inanıyor ve onurlu bir mücadelenin ancak bu değerleri kuşanmaktan geçtiğini kabul ediyoruz. Yeryüzü Gençlik çalışması kapsamında dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerinden eğitim maksadıyla buralara gelen öğrenci kardeşlerimizle emeğimize emek katıyor, yürüyüşümüzün zenginliğini artırıyor, hakikat arayışımızda birlikte yol yürüyoruz.

Ve diyoruz ki…
Selam olsun, yeryüzünü ıslah ve imar etmeyi gaye edinenlere…
Selam olsun, taşınacak suyu bulanlara…
Selam olsun, kırılacak odunu sırtlayanlara…
Selamet, yurdunuz olsun…

Muhammed Fatih Eren
Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı