YARIŞMA YERİ VE KAPSAMI

Yarışmaya, Türkiye geneli 14-25 yaş arası tüm gençler katılabilir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

“El-Aksa’ya Terennüm” konulu şiir yarışması için katılım şartları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Şiir yarışması, 14-25 yaş arası gençler olarak tek kategoride değerlendirilecektir.
 3. 14-25 yaş kriterine uyan kişiler için lisede veya üniversitede okuyor olma şartı yoktur.
 4. 26 yaştan gün almamak şartı vardır.
 5. T.C. vatandaşı olmak ve misafir öğrenci olmak şartı vardır.
 6. Katılımcılar eserlerini aşağıdaki formu doldurarak katılabilir.
 7. Gönderilen dosya; Times New Roman yazı fontu, 12 punto, 1.5 satır aralığı ile word dosyası halinde gönderilmelidir.
 8. Şiirin gönderildiği dosyada katılımcılarımızın ismi yerine rumuzları yer almalıdır. İsimlerini yalnızca başvuru formunda yazmalıdırlar.
 9. Yarışmaya her katılımcı en fazla 2 eser ile katılabilir.
 10. Soru ve bildirimleriniz için elaksayaterennum@gmail.com mail adresini kullanabilirsiniz.
 11. Yarışmaya katılım yayımlayacağımız başvuru formu üzerinden olmalıdır.
 12. Katılımcılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış eserleriyle yarışmaya katılabillirler.
 13. Katılımcılarımızın daha önce yayımlanmış bir kitabı olmamalıdır.
 14. Son katılım tarihinden sonra ulaşan gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 15. Şiir türü serbesttir.
 16. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserlerin tümüyle kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcılardan, elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
 17. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Anadolu Öğrenci Birliği’ne aittir.
 18. Yarışmaya son katılım tarihi 25 Ağustos 2020’dir.
 19. Dereceye giren kişilerin İstanbul dışında ikamet etmesi durumunda, karayolu ulaşım masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmaya son katılım tarihi: 25 AĞUSTOS 2020 Cumartesi saat 23.59 (TSI)
 • Sonuçların açıklanması: 20 Eylül 2020